Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of L-carnitine on morphology and cellular parameters of hen erythrocytes

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

L-carnitine ; erythrocyte morphology ; caspase 3/7 ; hemolysis ; apoptosis

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

811–813

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Short communication

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2018.125592

×