Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) and cross-priming amplification (CPA) for detection of African swine fever virus

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

African swine fever ; loop-mediated isothermal amplification ; cross-priming amplification ; comparison ; diagnostic evaluation

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

827–830

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2018.125597

×