Szczegóły

Tytuł artykułu

Four years of African swine fever in Poland. New insights into epidemiology and prognosis of future disease spread

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

African swine fever ; wild boar ; epidemiology ; prognosis ; biosecurity measures

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

835–841

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2018.125598

×