Szczegóły

Tytuł artykułu

Anti-pruritic effect of topical capsaicin against histamine-induced pruritus on canine skin

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

anti-pruritic effects ; capsaicin ; dog

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

789–796

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2018.125599

×