Szczegóły

Tytuł artykułu

Obtaining healthy offspring from PRRSV-positive pig breeding herds

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

boar semen ; PRRS ; insemination

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

831-833

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.12.20

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2018.125600

×