Szczegóły

Tytuł artykułu

Canine post-thaw sperm quality can be predicted by using CASA, and classification and regression tree (CART)-analysis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

dogs ; spermatozoa ; crypreservation ; quality prediction ; CART-analysis

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

51-59

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.04.04

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2018.125607

×