Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of Lactobacillus spp. and yeast based probiotic (Lavipan) supplementation for the reduction of Salmonella Enteritidis after infection of broiler chickens

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

chicken ; probiotic ; Salmonella Enteritidis ; serological response

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

5-10

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.04.04

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2018.125616

×