Szczegóły

Tytuł artykułu

Deixis in Figuig Berber narrative texts

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LII

Autorzy

Słowa kluczowe

Berber ; deixis ; Figuig ; anaphora ; reference tracking

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

203-232

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×