Szczegóły

Tytuł artykułu

Ein Brief H.J. Polotskys an A. v. Gabain aus dem Jahre 1935

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

369-372

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×