Szczegóły

Tytuł artykułu

On Maaka People, a review article of: Alessandro Suzzi Valli, Maaka Oral Tradition and Proverbs, Studi Africanistici, Serie Ciado-Sudanese 5, Università degli Studidi Napoli “L’Orientale”, 231 p., Napoli 2014.

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

379-388

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×