Szczegóły

Tytuł artykułu

List of Lectures at the Meetings of the Orientalist Commission of the Polish Academyof Sciences (2015)

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

vol. LII

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×