Szczegóły

Tytuł artykułu

First principles calculations of thermodynamic properties of ZrB2

Tytuł czasopisma

Archives of Thermodynamics

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 39

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

TMB2 ; Thermal expansion ; Gruneisen parameter ; Debye temperature ; Specific heat

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

113-124

Wydawca

The Committee on Thermodynamics and Combustion of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.11.26

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1231-0956 ; eISSN 2083-6023
×