Szczegóły

Tytuł artykułu

Muzeum w mieście. Oswajanie odmiennych trajektorii uczenia się

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2016

Wolumin

tom LXIX

Autorzy

Słowa kluczowe

społeczność ; edukacja muzealna ; odwiedzający ; uczenie się ; kształcenie kadr

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

213-222

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×