Szczegóły

Tytuł artykułu

Obraz szkoły w niemieckich podręcznikach do klas początkowych: inspiracje i wyzwania dla polskiego dyskursu podręcznikowego i praktyk edukacyjnych

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2015

Wolumin

tom LXVIII

Autorzy

Słowa kluczowe

podręcznik szkolny ; obraz szkoły ; władza i wiedza w podręczniku

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

221-232

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×