Szczegóły

Tytuł artykułu

Osobiste światy uczenia się uczniów klas początkowych – metodologiczne problemy badań ilościowych i jakościowych

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2015

Wolumin

tom LXVIII

Autorzy

Słowa kluczowe

uczenie się ; metauczenie się ; kompetencja metauczenia się ; konteksty uczenia się ; edukacja wczesnoszkolna ; potoczne koncepcje uczenia się ; badania ilościowe ; badania jakościowe

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

233-245

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×