Szczegóły

Tytuł artykułu

Nadawanie znaczeń wiedzy matematycznej przez studentów wczesnej edukacji

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2015

Wolumin

tom LXVIII

Autorzy

Słowa kluczowe

konstruktywizm ; znaczenia matematyczne ; nauczanie matematyki w klasach najmłodszych

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

275-288

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×