Details

Title

Development Policy Territorialization as the Element of Enhancing Competitiveness of Cities and Regions

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Publication authors

Keywords

Development policy territorialization ; regional and local development ; territorial competitiveness ; territorial instruments

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

20-28

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.11.07

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3493
×