Szczegóły

Tytuł artykułu

Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Autorzy

Słowa kluczowe

Development policy territorialization ; regional and local development ; territorial competitiveness ; territorial instruments

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

20-28

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.11.07

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×