Szczegóły

Tytuł artykułu

Kluczowe koncepcje kształtujące współczesne miasto

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Autorzy

Słowa kluczowe

Smart city ; sustainable development ; urban resilience ; vitality city

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

118-130

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.11.07

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×