Szczegóły

Tytuł artykułu

System katastralny determinantą rozwoju endogenicznego gmin

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Autorzy

Słowa kluczowe

Ad valorem tax ; cadastral system ; development ; endogenous ; property tax

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

141-150

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.11.07

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×