Szczegóły

Tytuł artykułu

Zintegrowane inwestycje terytorialne jako instrument polityki rozwoju obszarów funkcjonalnych na przykładzie województwa opolskiego

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Autorzy

Słowa kluczowe

Development policy ; functional areas ; integrated territorial investments

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

247-255

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.11.07

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×