Szczegóły

Tytuł artykułu

Koncepcje Quintuple Helix oraz Smart Specialisation w kreowaniu regionalnego systemu ekoinnowacji. Studium przypadku

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Autorzy

Słowa kluczowe

Case study ; innovation strategy ; quintuple helix ; smart specialisation ; strategic management of the region

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

256-264

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.11.07

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×