Szczegóły

Tytuł artykułu

Charakterystyka odpadu po pirolizie opon oraz analiza jego potencjalnego wykorzystania

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2018

Numer

Nr 107

Autorzy

Słowa kluczowe

piroliza opon ; pirolizat ; węgiel aktywny ; charakterystyka chemiczno-mineralogiczna

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

19–32

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2019.01.04

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819

DOI

10.24425/znigsme.2018.125802

×