Szczegóły

Tytuł artykułu

Argumentacja ekonomiczna w międzynarodowych sporach morskich

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2018

Numer

No XXXIV

Autorzy

Słowa kluczowe

spory międzynarodowe ; rozstrzyganie międzynarodowych sporów morskich ; delimitacja obszarów morskich ; suwerenność terytorialna ; niezwłoczne zwolnienie statku ; argumenty ekonomiczne w prawie morza ; UNCLOS ; międzynarodowe prawo gospodarcze

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

41-97

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2018.12.17

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0860-7338

DOI

10.24425/pm.2018.125829

×