Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiana polityki symbolicznej w pedagogicznym kształceniu uniwersyteckim: prolegomeny do programu badań nad edukacją ewentualną

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2017

Wolumin

tom L

Autorzy

Słowa kluczowe

pedagogika ; uniwersytet ; edukacja transmisyjna ; edukacja krytyczna ; semioza edukacyjna ; polityka symboliczna edukacji ; edukacja ewentualna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

37-55

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×