Szczegóły

Tytuł artykułu

Pedagogika resocjalizacyjna – w poszukiwaniu nowych kontekstów teoretycznych i aplikacyjnych

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2017

Wolumin

tom L

Autorzy

Słowa kluczowe

pedagogika resocjalizacyjna ; koncepcje behawioralne ; koncepcje psychodynamiczne ; twórcza resocjalizacja ; interakcjonizm symboliczny ; kognitywizm ; tożsamość ; role społeczne ; potencjały ; rozwój

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

227-239

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×