Szczegóły

Tytuł artykułu

Student Niepełnosprawny – różne oblicza zachowań na marginesie Teorii Wielkiej Piątki Cech Osobowości

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2017

Wolumin

tom L

Autorzy

Słowa kluczowe

edukacja wyższa ; student niepełnosprawny ; Teoria Cech Osobowości Costy i McCrae

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

255-264

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×