Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie MES do prognozowania przemieszczeń terenu wywołanych eksploatacją górniczą

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 99

Autorzy

Słowa kluczowe

metoda elementów skończonych ; eksploatacja górnicza ; deformacje górotworu ; obniżenia terenu

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

171–184

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×