Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena zachowania się uskoku w sąsiedztwie eksploatacji w aspekcie zagrożenia sejsmicznego

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 99

Autorzy

Słowa kluczowe

geomechanika ; eksploatacja podziemna ; uskoki ; wstrząsy górnicze

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

185–198

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×