Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of chemical weed control strategies in biomass sorghum

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

biomass crop ; herbicides ; Sorghum bicolor ; weed management

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

404-412

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.01.08

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.125881

×