Szczegóły

Tytuł artykułu

Report of the 7th Maritime Law Conference “Marine Spatial Planning”

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2018

Numer

No XXXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

243-245

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2018

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×