Szczegóły

Tytuł artykułu

Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2014

Wolumin

tom LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

school ; disadvantaged societies ; expectations ; pedagogy of the oppressed ; volunteers

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

53-68

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×