Szczegóły

Tytuł artykułu

Szkoła jako kreator proaktywności podmiotu w świecie wielości możliwości

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2014

Wolumin

tom LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

education ; school ; socio-cultural reality ; proactive orientation ; subject's proactivity

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

119-128

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×