Szczegóły

Tytuł artykułu

Trzy szkolne światy – trzy rodzaje tożsamości. Jak spełniają się uczniowskie oczekiwania wobec szkoły, świata i samych siebie?

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2014

Wolumin

tom LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

the horizontal identity profile ; competences ; concept ; conditio

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

129-140

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×