Szczegóły

Tytuł artykułu

Szkoła z polskim językiem nauczania z perspektywy oczekiwań edukacyjnych uczniów żyjących w zróżnicowanej kulturowo Europie

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2014

Wolumin

tom LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

school with polish as the teaching language ; learners' educational expectations ; multi- and intercultural education ; culturally diversified Europe

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

159-179

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×