Szczegóły

Tytuł artykułu

Oczekiwania nauczycieli jako czynnik kreujący zredukowaną rzeczywistość szkolną ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej

Tytuł czasopisma

Studia Pedagogiczne

Rocznik

2014

Wolumin

tom LXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

disabled pupil ; teacher ; reduced educational reality ; expectations ; game theory ; zero-sum game

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

221-234

Wydawca

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0081-6566
×