Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and fatigue life of Cp-Ti/316L bimetallic joints obtained by means of explosive welding

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

66

Numer

No 6

Autorzy

Słowa kluczowe

explosive welding ; joining ; microstructure ; fatigue life ; cladding

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

925-933

Data

31.12.2018

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/bpas.2018.125940

×