Szczegóły

Tytuł artykułu

Kwestia paradygmatu w naukach o zarządzaniu a Kenetha D. Stranga model badania organizacji

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2018

Numer

No 1-4

Autorzy

Słowa kluczowe

paradygmat ; koncepcje nauki ; tematy ; ideologie badawcze ; nauki o zarządzaniu

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

3-21

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Data

2019.01.02

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×