Szczegóły

Tytuł artykułu

Bayesowskie wnioskowanie w kosmologii

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2018

Numer

No 1-4

Autorzy

Słowa kluczowe

kosmologia współczesna ; logika indukcji ; statystyka bayesowska

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

37-60

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Data

2019.01.02

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×