Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Teun Zuiderent-Jerak (2015) Situated Intervention: Sociologicall Experiments in Health Care. MIT Press 2015, ss. 248, ISBN: 978-02-620-2938-4

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2018

Numer

No 1-4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

103-106

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Data

2019.01.02

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×