Szczegóły

Tytuł artykułu

Janusz A. Rieger, Atlas ukraińskich gwar nadsańskich opracowany na podstawie zapisków terenowych Stefana Hrabca, Warszawa, Wydawnictwo: Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, t. 1, ss. 285, t. 2, ss. 590

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

731-733

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2019.01.02

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×