Szczegóły

Tytuł artykułu

Павел Глушаков, Шукшин и другие: статьи, материалы, комментарии, Санкт-Петербург: Издательство „Росток”, 2018, 320 s.

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

739-742

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2019.01.02

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×