Szczegóły

Tytuł artykułu

Praktyki pozametropolitalne: uczestnictwo w kulturze w małym i średnim mieście

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

miasto ; czas wolny ; praktyki kultralne ; uczestnictwo w kulturze ; poszerzenie kultury

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

61-98

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2019.06.11

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/sts.2019.126140

×