Szczegóły

Tytuł artykułu

Kodeks morski - projekt - kwiecień 2018 . = Uzasadnienie projektu ustawy Kodeks morski przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego . = The justification for the draft Act – the Maritime Code prepared by the Maritime Law Codification Commission

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2018

Numer

No XXXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

9-181

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2019.01.15

Typ

Materiały źródłowe / Source materials

Identyfikator

ISSN 0860-7338

DOI

10.24425/pm.2018.126164

×