Szczegóły

Tytuł artykułu

Method for leak detection and location for gas networks

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 64

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

leak detection ; network simulation ; transient state

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

131-150

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2019.03.19

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.24425/ams.2019.126276

×