Szczegóły

Tytuł artykułu

PCA Assisted DTCWT Denoising for Improved DOA Estimation of Closely Spaced and Coherent Signals

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

DOA estimation ; signal denoising ; closely spaced ; coherent signal ; adaptive antenna array ; antenna elements

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

111-117

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.02.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

DOI

10.24425/ijet.2019.126290

×