Szczegóły

Tytuł artykułu

Minimum Bend Shortest Rectilinear Route Discovery for a Moving Sink in a Grid Based Wireless Sensor Network

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 65

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Minimum bend Shortest Paths ; Travelling salesman problem ; Binary integer programming ; Edge orientation index ; Vertex Bend Index ; Vertex-Edge Incident Matrix

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

267-276

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2019.06.13

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2081-8491 (until 2012) ; eISSN 2300-1933 (since 2013)

DOI

10.24425/ijet.2019.126310

×