Szczegóły

Tytuł artykułu

Machine learning system for automated blood smear analysis

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 26

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

optical microscopy ; blood cells ; biophotonics ; image analysis ; classification ; eigenfaces ; neural networks ; decision support ; nanodiamonds ; bioimaging

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

81-93

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2019.04.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.24425/mms.2019.126323

×