Szczegóły

Tytuł artykułu

Główne determinanty kształtujące miasto jako dobre miejsce do życia na przykładzie Gdyni

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Autorzy

Słowa kluczowe

Gdynia ; public space ; quality of life ; residential space ; urban policy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

81-93

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×