Szczegóły

Tytuł artykułu

Design Coding wobec kreatywnej, rynkowej i regulacyjnej tyranii w praktyce planowania

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Autorzy

Słowa kluczowe

Design coding ; HOPU-S URBACT II ; urban planning in UK ; urban planning tools

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

130-142

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×